Vad innebär användartest?

Precis som namnet antyder innebär användartest att en produkt, tjänst, funktion eller prototyp testas av en eller flera användare. Det finns flera metoder för att utföra ett användartest, även kallat användarvänlighetstest och användbarhetstest. Syftet med testet är att få bättre underlag för hur tjänsten eller produkten faktiskt används.

Hur utförs ett användartest?

Om ett användartest ska utföras bör testet planeras noggrant. Det finns flera inledande frågor att svara på, långt innan testet sätter igång. Det handlar exempelvis om: Vad vill man egentligen veta efter att testerna är utförda? Vad är syftet? Vad ska undersökas? Går det att jämföra resultaten med något eller ska testerna utföras för att få bättre underlag? Det är minst lika viktigt att veta varför testet utförs som att testet utförs på rätt sätt. När syftet med användartestet är formulerat kommer nästa steg, nämligen instruktionerna. Skapa tydliga instruktioner som beskriver vad användarna ska göra under testets gång. Ett användartest av exempelvis en hemsida kan se ut på många olika sätt, speciellt om man ska testa en ny funktion. En enkel instruktion vid testandet av en hemsida som säljer produkter på nätet kan vara att användaren ska hitta en viss produkt och gå igenom köp-processen, hela vägen till färdigt köp. Det är fullt möjligt att lägga upp testet i flera steg men försök att hålla instruktionerna så tydliga och enkla som det bara går. Gör ett par preliminära testrundor för att säkerställa att allt går att förstå direkt.

Hur utförs ett användartest?

För att få ett bra underlag bör man ha åtminstone fem olika användare. Tänk på att de utvalda användarna tidigare erfarenheter kan påverka resultatet en hel del. En person som har erfarenhet av att shoppa på nätet kommer säkerligen att kunna hantera ett användartest av en hemsida på ett bättre sätt jämfört med en person som aldrig har köpt något online. Samtidigt är det väldigt talande om den erfarna användaren inte lyckas särskilt väl med testet. Försök att använda målgruppen vid användartestet, på så sätt går det även att få viktig information om vad dessa personer anser om hemsidan/produkten/tjänsten. När användartestet är färdigt ska användarna intervjuas. Det är nu som användarna har möjlighet att ge feedback och synpunkter. Ställ öppna frågor, det vill säga frågor som kräver ett längre svar än bara ja eller nej. Exempel på öppna frågor är: Hur upplevdes testet? Första intryck av hemsidan/produkten/tjänsten? Synpunkter på hemsidan/produkten/tjänsten? Frågorna ska naturligtvis anpassas utefter vad det var som testades.

Dokumentera så mycket som möjligt

Här kommer en stor skillnad mellan de avancerade användartesterna som utförs av professionella företag och de enklare användartesterna som oftast utförs internt av olika företag. Ett professionellt användartest kan använda mätverktyg och program som ger mer information jämfört med de enklare testen som oftast bygger på testledarens och användarnas observationer. Det finns exempelvis mätverktyg som undersöker användaren ögonrörelser under testets gång, hur länge de tvekar inför en uppgift och vart de flesta användarna hade ”problem”.

Olika medium, samma grunder

Exakt hur testet ska utföras beror naturligtvis på vad det är som ska testas. Ett användartest av en hemsida kan exempelvis utföras på olika sätt, från enklare tester till betydligt mer avancerade tester. Användartest av ett fiskespö, en ny funktion hos ett program eller en elektronisk maskin ser oftast helt annorlunda ut även om själva grundmetodiken är densamma.