Skapa hemsida eller blogg i WordPress

Idag väljer många att starta upp en hemsida eller blogg både i personligt syfte men också för att lyckas nå ut med sitt företag eller för att sälja en produkt. Det är då vanligt att välja att skapa hemsidan eller bloggen i WordPress. Det är inte alls konstigt att många väljer att arbeta i just WordPress, det är nämligen ett stort hemsideverktyg och många hemsidor väljer därför att använda sig av just WordPress. WordPress är ett bra verktyg för alla som vill starta upp en hemsida eller blogg eftersom man inte måste ha speciellt mycket förkunskaper för att förstå hur man ska göra. För bara några år sedan så var man tvungen att kunna jobba i html, css eller flash för att kunna bygga upp en egen hemsida vilket förstås gjorde att det tog lång tid för att få hemsidan helt och hållet färdigställd men idag är det inte riktigt rika komplicerat och de allra flesta kan bygga upp sin egen hemsida eller blogg med hjälp av WordPress.

.com eller .org

Det finns två olika variationer av WordPress och man kan kalla dem för WordPress.com och WordPress.org. WordPress.com är ett verktyg som är gratis medans WordPress.org kostar men har då också fler funktioner och man kan känna sig mer fri när det kommer till att bygga upp och använda webbplatsen. Det är naturligtvis också därför som företag och större bloggar ofta använder sig av WordPress.org. För att använda sig av .org så behöver man först skaffa ett webbhotell och därefter går det att ladda ner WordPress i kontrollpanelen. Det är också möjligt att ladda ner programvaran via WordPress.org. När man har gjort detta är det enkelt att komma igång med sin hemsida eller blogg. Börja då med att välja ett tema och installera olika tillägg som kan vara bra att ha. Bland annat så finns det tillägg som gör att hemsidan syns bättre på Google.

.com eller .org

Man bör använda WordPress när man bygger upp sin hemsida eller blogg för att:Enkelt att använda även för nybörjaren. Alla kan använda WordPress eftersom det inte alls är invecklat att bygga upp en hemsida eller blogg i WordPress. Man behöver inte alls kunna koda eller vara speciellt kunnig inom webbdesign utan man kan bli färdig med hemsidan på bara några klick. Ha full kontroll. När man använder sig av WordPress så äger man sin hemsida vilket gör att man har full kontroll och det finns därför otroligt många möjligheter till att kunna utveckla hemsidan på sina egna villkor. *Passar alla. Har man aldrig haft en hemsida tidigare är det smart att bygga upp den i WordPress samtidigt är det också smart att utveckla hemsidan i WordPress även när företaget växer. Enklare att växa. Tanken med att ha en hemsida eller blogg är oftast att nå ut och genom att välja att arbeta i WordPress så kommer det också bli enklare att synas på Google. Popularitet. Idag jobbar många i WordPress vilket såklart är ett bevis på att det är ett bra hemsideverktyg.

Hemsidans struktur

Det viktiga för att på bästa sätt lyckas med ens egna hemsida är att ha en god struktur. Det är alltså viktigt att ha klart för sig vad man vill med hemsidan för det kommer bli väldigt svårt att lyckas nå ut med hemsidan om man inte har en god struktur. Innan allt annat bör man därför sätta upp ett mål för hemsidan, är målet att få fler besökare som läser om senaste nytt som man har skrivit i sin blogg eller är man ute efter att sälja en produkt och behöver därför fler som klickar in på hemsidan så att försäljningen av produkten ökar. Egentligen spelar det ingen större roll vad målet är, det viktiga är att man själv vet vad det är man stävar efter, varför man har valt att bygga upp en hemsida. Beroende på vad målet är med hemsidan så bör man också ha en ungefär koll på hemsidans målgrupp.

Hemsidans struktur

Vet man om vilken målgrupp som besöker hemsidan mest så är det också möjligt att anpassa hemsidan därefter. Anpassar man hemsidan efter sina besökare så är det troligt att fler kommer vilja läsa bloggen, fler kommer vilja köpa produkten och fler kommer vilja tipsa om hemsidan till någon annan. Vet man vilken målgruppen är så kan man anpassa texten och olika erbjudanden som är relevanta till just den målgruppen. Det kommer att gynna både den som äger hemsidan och de som väljer att besöka hemsidan. Det är också viktigt att det ska vara enkelt att ta sig runt på hemsidan, det ska vara enkelt att hitta det man vill hitta. Tänk därför på att ha en bra sökfunktion och tydliga rubriker. Är det svårt att hitta det man vill hitta på hemsidan så är det troligen något som man bör ändra för att det ska bli enklare. Ett exempel är att det ska vara smidigt att beställa en produkt, blir det ofta komplikationer när man försöker beställa produkten så är det troligen något som måste ändras i systemet.

Viktigt med struktur

Viktigt med struktur

För att ha koll på att allt fungerar som det ska är det därför viktigt att ofta besöka hemsidan och försök att fixa problem så fort som de uppstår. Att ha god struktur på hemsidan kommer att gynna hemsidan eftersom det ger ett seriösare intryck och kommer då också att göra att trafiken ökar vilket troligen också är målet med att ha hemsidan. Att tänka på kan också vara att det är smart att hålla all text på hemsidan relativt kort. All viktig information ska såklart finnas och ska vara enkel att hitta men att ha en lite kortare text är oftast bättre än en jättelång text eftersom tanken såklart är att den som besöker hemsidan såklart ska vilja läsa hela texten. Bra är också att hålla koll på sin statistik, höjs statistiken på hemsidan är det troligen för att man har lyckats med hemsidans struktur vilket såklart är bra.Ha ett tydligt mål för hemsidan, anpassa hemsidan efter målgrupp, var tydlig och håll koll på hemsidan.

Hur mäter man kundnöjdhet?

Nöjda kunder är ett företags bästa reklam. En enda negativ kommentar publicerad på någon social media eller hemsida, kan ödelägga ett företags rykte. Över 70 procent av presumtiva kunder litar lika mycket på online-betyg som på sina vänners rekommendationer. Om man haft en negativ köpupplevelse är man dessutom tre gånger mer benägen att berätta det för sin omgivning. Till exempel byter över hälften av kunderna företag om de haft en dålig upplevelse.

Mätbara resultat

Hur kan man då mäta kunders nöjdhet? Kundnöjdhet definieras som en matchning mellan kundens förväntningar inför ett köp, och kundens bedömning efter att köpet fullbordats. Resultatet av förväntan och utfall är det som kallas kundnöjdhet. Den mest effektiva metoden är att samla in feedback från kunderna genom en undersökning. Många företag väljer en lätt mätbar marknadsundersökning med en enda fråga – Hur nöjd är du? Här är man ute efter kundens totalupplevelse. Pris, tillgänglighet, service, miljö och andra intryck vägs in i en fråga. Genom olika svarsalternativ, till exempel en skala från 1 till 5, får man ett lätt mätbart resultat i en siffra. Vill man ha mer kvalitativa resultat, får man ställa fler kvalitativa frågor. Kundutvärderingar reserveras för befintliga kunder, inte potentiella. Kunden behöver ha erfarenhet av det som ska utvärderas. För att hitta nya kunder krävs andra typer av undersökningar, till exempel frågor som vilken image företagets produkter utstrålar.

Mätbara resultat

Digital feedback

Det krävs också att man ställer frågorna vid rätt tidpunkt. Det vara direkt efter ett köp eller annan kundkontakt, då man direkt i butik eller via e-mail uppmanas att svara på frågor. Vid mer långtgående konsumtion, till exempel en prenumeration eller abonnemang av en tjänst, kan företaget skicka en undersökning efter några månader. Den digitala tekniken har gjort det möjligt att snabbt samla in feedback med olika kundundersökningsverktyg. Man vill omedelbart få fram information om sina kunder. Vilka är de, vad har de för intressen, vilka är vår målgrupp? Det finns också flera företag som erbjuder professionella kundundersökningar och analyser.

Exemplet Ikea

Ett framgångsrikt företag som Ikea satsar mycket på ”kunden i centrum”. Ikeas policy är att kunden alltid har rätt. Vid eventuella klagomål löses problemen direkt vid kundtjänst. Felköp, skadade varor eller saknade skruvar – kunden ges alltid rätt. Dessutom bjuds ofta på en gratis fika som viss kompensation, samt kringservice som hemkörning och montering. Att kundnöjdheten enligt skala 1-5 på webbsidan ändå ger relativt låga omdömen, kan till viss del handla om att människor är mer benägna att berätta om negativa upplevelser.

Investera i kunden

När man beslutar sig för att genomföra en kundundersökning, är första steget att göra upp en plan. Det kan tyckas självklart, men frågan om vad man vill göra med resultatet behöver besvaras. Ett mål kan till exempel vara att öka kundnöjdeten med ett visst antal procent inom en viss tid. Att ge kunderna feedback på deras feedback, är något som ibland glöms bort. Nutida kunder är medvetna, informationssökande och kräver snabb service. Ett enda dåligt bemötande i butik eller vid online-kontakt kan resultera i att man byter företag. Kunden är det viktigaste för ett företag, och därför ska kunden stå i centrum. Genom att investera tid, resurser och energi på kundnöjdhet, investerar man i sitt företag.

Vad innebär kundbeteende

Kundbeteende handlar om den process man går igenom från att behovet uppstått, till inköpsbeslut, söka information för att sedan genomföra inköpsplanen. Kundens beteende är beroende av olika kulturella, sociala och fysiska behov.

Kundens influenser

Kulturella influenser handlar om konsumentbeteenden i olika kulturer. I Sverige prutar man inte, medan det i till exempel Turkiet närmast är oförskämt att inte diskutera priset på en vara över ett glas te. Fysiska influenser är det direkta behovet. Man köper en korv när man är hungrig, en jacka när det är kallt. Sociala influenser är det man kan kalla ”grupptryck”, eller en tilltro till auktoriteter. Man litar på och tar efter personer man ser upp till. Kanske är det grannens nya gräsklippare som lockar, kompisens mobil eller kändisens märkeskläder. Om en person upplevs som expert på området blir man mer konsumtionsbenägen. Här ingår även det stereotypiska köpbeteendet i varje specifik kultur, till exempel en särskild sorts mat. Självbilden påverkar också köpbeteendet. Affärsmannen köper ett visst bilmärke för att visa upp en image, den miljömedvetna handlar i secondhandbutiker. Självbilden, den man vill vara och visa för andra, styr viss konsumtion. Kunskap. Man påverkas genom att lära sig använda produkten. När man provar något nytt, som en ny maträtt, skapar man sig en åsikt om denna. Nästa gång köper man den kanske igen, eller väljer bort, beroende på den första upplevelsen. Kunder kan tveka inför något som känns alltför nytt och främmande. Om man presenterar produkten som en förbättring eller förnyelse, är det lättare att ta till sig.

Smart teknik

Företag kan mer strategiskt använda sig av kunskap om kundbeteende. Traditionella marknadsföringsplatser som tv-reklam och annonser anses av flertalet potentiella kunder inte vara pålitliga. Nutidens konsumenter kräver direkt tillgång till varor, tjänster och information, utan fördröjning. Man är ständigt uppkopplad och interagerar, kommunicerar och konsumerar med smart teknik. Digitala tekniken har i grunden förändrat kunders beteende. Uppemot 90% av ett antal tillfrågade personer använder sökmotorer för att hitta information om produkter. Av dem slutar majoriteten i ett köp. Tar man sig tid att söka information är man alltså beredd på konsumtion. Här kan företag tänka på vad som rankas högt i en sökmotor.

Smart teknik

Den moderna kunden har inget tålamod med alltför mycket information som känns irrelevant. Man vill ha också ha varor och tjänster levererade direkt, utan problem på vägen. Om en leverans dröjer eller om tekniken krånglar, går kunden vidare till ett annat företag. Kunder efterfrågar också tjänster och produkter som gör dem framgångsrika, eller åtminstone vill framstå som sådana. Trots det digitala konsumerandet vill kunder ändå bli bemötta personligt, om så önskas. Kunders behov och efterfrågan kommer också att konstant och oförutsägbart förändras. Företag som inte hänger med kommer snabbt att fasas ut.

Sociala medier

Sociala medier

Olika sociala medier är en relativt ny marknadsföringsplats. Sociala medier kan utnyttjas för att förbättra produktens värde. Informationen behöver vara lättillgänglig och dessutom uppmana till interaktion mellan kund och företag. Nära 80% av tillfrågade i en undersökning anser att det som företag lägger ut på sociala medier har påverkat deras köpbeteende. Över 70% litar lika mycket på online-betyg som på deras egna vänner. Om man har att välja på två likvärdiga produkter, väljer man den som syns mest populär. Vid val mellan två restauranger går man till den med redan flest gäster.

Varför Lämnar kunderna en hemsida?

Det finns många olika misstag man kan göra när man bygger en hemsida, och det finns mycket att tänka på för att en hemsida ska bli så optimal som möjligt. Kunderna vill ha något som är enkelt att söka fram, man vill hitta det man letar efter snabbt och att hemsidan laddar snabbt. I dagens digitala värld förlorar man många kunder om laddningstiden är längre än 3 sekunder.

33 vanliga misstag som kan skada din hemsida och hur man undviker dessa

Det finns 33 misstag enligt webbyrån Ready Digital och säkert fler man kan göra när man skapar och publicerat en hemsida, men här är några utvalda. Här är några av misstagen man kan göra och som man kan undvika för att kunderna ska tycka om en hemsida och därmed stanna kvar längre. Några av misstagen är brutna länkar, det finns inget mer irriterande än att man söker efter något och hittar det inte och får felet ”404 Sidan kan inte hittas”. Detta ökar risken till att kunderna lämnar sidan, och kanske inte kommer tillbaka.

33 vanliga misstag som kan skada din hemsida och hur man undviker dessa

Ett annat misstag är felaktig information på hemsidan då den sänker förtroendet utåt mot kunderna och man ska se till att korrekturläsa sin hemsida och se till att den innehåller information baserat på fakta. Oavsett om man har god design och relevanta texter på hemsidan så kan dåliga ha bilder som inte går att förstora, är oskarpa och är inte relevanta för innehållet, bidra starkt till att kunderna lämnar hemsidan. Man vill ju inte ha en oskarp bild på en sko som man ska köpa i en webbutik som inte går att förstora, detta gör att man helt enkelt att man söker upp en annan webbutik. Att ha för mycket annonser riskerar man att kunderna fokuserar på annonserna snarare än på din hemsida vilket också påverkar om man som kund lämnar hemsidan. Att inte kunna uppdatera sin egen hemsida enkelt och snabbt är något som kan vara kostsamt både i tid och pengar. Det kan vara både tidsödande och kostsamt att inte kunna uppgradera, uppdatera och förändra innehållet på hemsidan som man faktiskt äger. Har du en hemsida som inte är uppdaterad på länge, se till att alltid ha uppdaterad och relevant information på hemsidan, samt att kontaktuppgifterna är väl synliga från första sidan så kunderna kan nå dig enkelt och snabbt, annars kan detta också bidra till att en kund faktiskt lämnar hemsidan. Se till att ge kunderna anledningar till att vilja veta mer om ditt innehåll och vilja komma tillbaka.

Facebook unlike

Att ha en hemsida som är mobilanpassad sida som anpassas efter den enheten man använder när man går in på hemsidan, detta gör att fler kommer vilja gå in på hemsidan oavsett om man går in från en dator, surfplatta eller mobiltelefon. Att ha musik som automatiskt spelas på hemsidan när man går in är inte heller populärt, man ska ha ett val om man vill lyssna på musiken som är inlagd på hemsidan. Detta kan också bidra starkt till att man lämnar hemsidan.

Vad innebär användartest?

Precis som namnet antyder innebär användartest att en produkt, tjänst, funktion eller prototyp testas av en eller flera användare. Det finns flera metoder för att utföra ett användartest, även kallat användarvänlighetstest och användbarhetstest. Syftet med testet är att få bättre underlag för hur tjänsten eller produkten faktiskt används.

Hur utförs ett användartest?

Om ett användartest ska utföras bör testet planeras noggrant. Det finns flera inledande frågor att svara på, långt innan testet sätter igång. Det handlar exempelvis om: Vad vill man egentligen veta efter att testerna är utförda? Vad är syftet? Vad ska undersökas? Går det att jämföra resultaten med något eller ska testerna utföras för att få bättre underlag? Det är minst lika viktigt att veta varför testet utförs som att testet utförs på rätt sätt. När syftet med användartestet är formulerat kommer nästa steg, nämligen instruktionerna. Skapa tydliga instruktioner som beskriver vad användarna ska göra under testets gång. Ett användartest av exempelvis en hemsida kan se ut på många olika sätt, speciellt om man ska testa en ny funktion. En enkel instruktion vid testandet av en hemsida som säljer produkter på nätet kan vara att användaren ska hitta en viss produkt och gå igenom köp-processen, hela vägen till färdigt köp. Det är fullt möjligt att lägga upp testet i flera steg men försök att hålla instruktionerna så tydliga och enkla som det bara går. Gör ett par preliminära testrundor för att säkerställa att allt går att förstå direkt.

Hur utförs ett användartest?

För att få ett bra underlag bör man ha åtminstone fem olika användare. Tänk på att de utvalda användarna tidigare erfarenheter kan påverka resultatet en hel del. En person som har erfarenhet av att shoppa på nätet kommer säkerligen att kunna hantera ett användartest av en hemsida på ett bättre sätt jämfört med en person som aldrig har köpt något online. Samtidigt är det väldigt talande om den erfarna användaren inte lyckas särskilt väl med testet. Försök att använda målgruppen vid användartestet, på så sätt går det även att få viktig information om vad dessa personer anser om hemsidan/produkten/tjänsten. När användartestet är färdigt ska användarna intervjuas. Det är nu som användarna har möjlighet att ge feedback och synpunkter. Ställ öppna frågor, det vill säga frågor som kräver ett längre svar än bara ja eller nej. Exempel på öppna frågor är: Hur upplevdes testet? Första intryck av hemsidan/produkten/tjänsten? Synpunkter på hemsidan/produkten/tjänsten? Frågorna ska naturligtvis anpassas utefter vad det var som testades.

Dokumentera så mycket som möjligt

Här kommer en stor skillnad mellan de avancerade användartesterna som utförs av professionella företag och de enklare användartesterna som oftast utförs internt av olika företag. Ett professionellt användartest kan använda mätverktyg och program som ger mer information jämfört med de enklare testen som oftast bygger på testledarens och användarnas observationer. Det finns exempelvis mätverktyg som undersöker användaren ögonrörelser under testets gång, hur länge de tvekar inför en uppgift och vart de flesta användarna hade ”problem”.

Olika medium, samma grunder

Exakt hur testet ska utföras beror naturligtvis på vad det är som ska testas. Ett användartest av en hemsida kan exempelvis utföras på olika sätt, från enklare tester till betydligt mer avancerade tester. Användartest av ett fiskespö, en ny funktion hos ett program eller en elektronisk maskin ser oftast helt annorlunda ut även om själva grundmetodiken är densamma.

Sökmotoroptimering (SEO)

Sökmotoroptimering, förkortat SEO, används för att din produkt/tjänst/hemsida ska synas högt upp bland resultaten vid sökningar i sökmotorer så som Google eller Bing. Det kan vara en enkel och billig marknadsföringslösning eller dyrare beroende på vilka sökningar det är man vill ligga högt uppe på. Att lägga lite tid på just detta kan göra det enklare att skapa bra och mer relevant innehåll som i sin tur leder till fler besökare som i sin tur kan bli kunder.

Vart ska man börja?

Har man aldrig jobbat med sökmotoroptimering tidigare är det svårt att veta vart man ska börja, men nedan kommer några tips för att komma igång.  

Fokusera på bra nyckelord/sökord. När en person väljer att söka upp en hemsida, produkt eller tjänst söker den oftast på något enstaka ord eller två för att se vilka resultat som kommer upp. Finns det väldigt mycket text på hemsidan kan det vara svårt för sökmotorn att få upp sidan om det inte finns några nyckelord. Så fokusera på text, men att få in bra nyckelord med.

Vart ska man börja?

Jobba kontinuerligt med det. SEO är inget man börjar med och sen slutar utan bör följas upp kontinuerligt. Se över din konkurrens. Man är sällan i samma bransch och genom att se över hur flera företag har gjort tidigare kan göra det lättare att planera hur man ska sätta upp sökmotoroptimeringen.

Namnge dina bilder. De flesta sökmotorer kan inte se vad bilder föreställer om man inte döper dom därefter. Ett tips är därför att namnge bilder man har uppe efter vad som finns med på bilden.  Kanske en självklarhet, men kopiera inte innehåll. Kopiera inte innehåll från hemsidor som har bra innehåll, ta istället inspiration och skriv något bättre. Ta del av gratiskurser som till exempel Google har för att få hjälp redan från början.

Sökoptimerade texter

Som tipsen ovan antyder är det viktigt att ha bra innehåll på hemsidan. Även det kan vara klurigt om det inte är något man är van vid att skriva. Bra innehåll är engagerande och hjälper sedan hemsidan att komma högre upp i sökningarna. Förslag på hur man kan göra detta kommer nedan:

  1. Använd sökord och fraser relativt regelbundet i texterna. Ett bra tips är att ha 1-2 sökord per 100 ord.
  2. Våga skriv mer! Det är lätt att fastna och bara skriva ca 100 ord på startsidan, men att få in ca 500 ord gör det enklare att komma upp i sökningarna och ger mer information för besökaren direkt.
  3. Fokusera på målgruppen. Det är i slutändan en möjlig kund som besöker hemsidan, se till att hemsidan då har ord som gör hen intresserad av att stanna kvar. För att komma fram till vad som är bra ord är att göra sin research och tänka ” Vem är den möjliga besökaren?” och ”Varför besöker hen min sida? Vad är hen intresserad av?”.
  4. Marknadsför även på andra kanaler. Sökmotorer hjälper till i sökmotorerna, men kunderna och besökarna kan även vistas på Facebook eller andra digitala kanaler. Dela hemsidan eller specifika inlägg på de digitala kanalerna för att få in fler kunder.

Det kan som skrivet ovan vara svårt att komma igång med sökmotoroptimering, det hjälper dock att ha tålamod och att aldrig sluta lära sig.

Mer om Google Adwords

Google är en enormt viktig aktör för många företag. Tack vare deras sökmotor kan kunder och potentiella klienter hitta vad de söker. Genom att använda Googles olika tjänster på rätt sätt kan ett företag locka till sig fler besökare till sin hemsida, öka sin försäljning och tids nog expandera verksamheten. Med Google Adwords finns enorma möjligheter.

Mer om Google Adwords

SEO och SEM

SEO, vilket står för Search Engine Optimization, är ett ämne som går ut på att en hemsida optimeras för att hamna högre på Google när man söker på vissa nyckelord. Hemsidan rankas högre bland det organiska sökresultatet, det vill säga efter de inledande reklamresultaten. SEM står för Search Engine Marketing, vilket syftar till just ovan nämnda reklamresultat. Det är bland annat de tre första alternativen som dyker upp vid en sökning. När man jobbar med SEM så arbetar man med Google Adwords för att nå personer som gärna vill köpa de produkter eller tjänster som det egna företaget erbjuder.

Hur fungerar Google Adwords?

Först och främst behöver man skapa ett Google Adwords konto. Därefter får man tillgång till flera praktiska verktyg, bland annat möjligheten att se hur mycket olika nyckelord används. Hittar man ett eller flera passande nyckelord kan man buda på dessa. Budet anger hur mycket man är villig att betala per klick. Välanvända och relevanta nyckelord som med hög sannolikhet leder till sälj är oftast dyrare men inte alltid. Det kan finnas flera företag som budar på samma nyckelord. Google väljer inte alltid företaget som har lagt det högsta budet, sidan ska även vara så relevant som möjligt. Om man vet vilka marginaler man har kan man enkelt räkna ut hur stort bud man har råd att lägga. När man väl har skapat en kampanj på Google Adwords är det minst lika enkelt att analysera resultatet, byta strategi eller skapa fler kampanjer. En viktig faktor när det kommer till just SEM är användandet av bra meta-titel och meta-beskrivning. Meta-titeln är rubriken som syns för den specifika sidan bland sökresultaten, varav meta-beskrivningen är den säljande text som ska övertyga en person att klicka där.

Fördelarna med Google Adwords

En av anledningarna till att många uppskattar Google Adwords är för att det ger snabba resultat. Det beror inte minst på att man kan nå rätt målgrupp direkt. SEO, sökmotoroptimering, tar lång tid innan man börjar märka skillnad, speciellt jämfört med Google Adwords. Det betyder dock inte att man ska strunta i SEO helt.

Fördelarna med Google Adwords

SEO och SEM kompletterar varandra väl. SEO bygger på att man optimerar hemsidan både för att bli mer relevant för besökarna och för att Google enklare ska förstå vad sidan handlar om, något som även SEM har nytta av. Väl utförd SEO leder till att fler besökare konverteras till köpande kunder samtidigt som optimeringen även gynnar Google Ads-arbetet. Låter detta alltför avancerat? Det är inte särskilt svårt att sätta sig in i ämnet. Dock föredrar många företag att låta en byrå ta hand om SEO/SEM-arbetet. På så sätt kan de fokusera på kärnverksamheten fullt ut. Det är även vanligt att företag börjar arbetet på egen hand, inte minst för att kunna lära sig grunderna. Tids nog, när tiden inte riktigt räcker till, kan de lägga över arbetet till en byrå istället. Detta ger företaget bättre koll på vad som faktiskt sker under SEM-arbetets gång.

Hur man kan marknadsföra en hemsida

När man som företagare vill visa upp sin produkt och få andra att få upp blicken för den är det viktigt att marknadsföra sitt företag. I denna teknologiska värld är en hemsida den viktigaste pusselbiten i att synas. Det svåra är dock  hur ska man som företagare se till att folk hittar till hemsidan för att kunna beställa den produkts som säljs. Det är där marknadsföringen har sin roll, marknadsföringen kan fungera på flera olika sätt men för att marknaden ska anse att du är en seriös aktör borde du välja med omsorg. Detta menas med att du ska välja på vilka ställen du vill förknippas med om du till exempel marknadsför hemsidan på internet. Ett av de vanligaste sätten att marknadsföra sin hemsida är genom popup fönster vid olika sajter som Aftonbladet eller Youtube. Via reklam pop ups på Youtube kan du förklara vad ditt företag erbjuder och vilka fördelar de potentiella kunderna kan få med just din produkt.

Hur man kan marknadsföra en hemsida

De första stegen

Det första steget du som företagare ska ha är att komma på en plan om vilka slags kunder och segment av befolkningen du vill nå ut till. Du måste hitta just den gruppen för att sedan kunna gå vidare med din marknadsföring. Då olika sorters grupper i samhället är intresserade av olika saker behöver du marknadsföra din produkt på rätt sida. Om du säljer datorer och datorkomponenter så vore det rätt att marknadsföra din hemsida på sajter som har något med datorer att göra. Du som sändare skapar sedan ett budskap som ska tolkas enkelt av mottagaren vilket även ska skapa en sug att köpa produkten. Enligt forskning visar det att marknadsföringen ska designad för målgruppen för att det inte ska bli något missförstånd eller inte nå ut till 2 helt olika målgrupper.

De första stegen

Därefter ska marknadsföringen fixas så att den har rätt räckvidd för det är helt upp till företaget om du produkten passar internationella kunder eller endast är till för den inhemska marknaden. Detta är punkter som måste tas i beräkning då detta är punkter som kommer styra produktionen. För att ett helt företag ska fungera måste alla arbeta samarbeta tillsammans både produktion, kommunikation och marknadsföring. Det är en plan för hela företaget som måste etableras först innan allt annat kan tas i beaktande. Men grunderna för en perfekt marknadsföring är att först som hitta rätt grupp där produkten kan säljas. Budskapet eller produkten måste ha en stor betydelse för gruppen och då måste marknadsföringen vara sammanhängande och inte ha dubbla budskap. Dubbla budskap i marknadsföringen kan leda till minskad försäljning då mottagaren kommer bli förvirrad då det inte finns någon röd tråd. Idag finns det många olika sätt att marknadsföra en hemsida men då måste man vara beredd att betala lite då ingen sida har gratis marknadsföring. Som det nämnts innan i texten måste det finnas en röd tråd mellan produkten och reklamen för den. Den får inte avika från slut produkten eller påvisa att företaget säljer något som det inte ens gör vilket kan medföra att man lurar kunderna.

Hur lockar man en kund till hemsidan?

En hemsida kan locka till sig alla möjliga besökare, precis som en vanlig butik på Kungsgatan. Vissa är bara nyfikna och vill se hur det ser ut och vad som erbjuds. Andra kanske bara råkade komma in, trots att det inte finns något som de faktiskt vill ha. Sen finns det en tredje grupp, de personer som söker det som erbjuds i utbudet. Det är dessa som alla företag vill locka till sig, själva målgruppen. Frågan är, hur lockar man till sig kunder till hemsidan?

Marknadsföring

Marknadsföring

En av de första sätten att nå sina kunder är genom marknadsföring. Traditionell marknadsföring fungerar dock lite som ett stort fiskenät. Hemsidan och företaget får exponering och, med lite tur, kan man få ”rätt” fisk i nätet. I traditionell marknadsföring ingår radioreklam, TV-reklam, broschyrer i brevlådan samt annonser i olika tidningar. Om företaget tillhandahåller produkter som är intressanta för en viss typ av personer, exempelvis professionella fiskespö för fiskare, kan en fisketidning vara en bra kanal att marknadsföra sig på. Det är dock inget man är ensam om, så gott som alla företag som erbjuder produkter för fiskeintresserade personer kommer att finnas med bland annonssidorna.

SEO och SEM

Tack vare Google är det möjligt att locka till sig rätt kunder på ett enklare och mer exakt sätt. Metoderna kallas för SEO och SEM, vilket är engelska beteckningar som står för Search Engine Optimization och Search Engine Marketing. SEO går ut på att optimera hemsidan för att enklare kunna hittas av målgruppen. Om man utgår från fiskeexemplet är det tänkt att hemsidan ska optimeras för att personer som söker på ord som ”bra fiskespö” eller kanske ”Abu Garcia Hornet Stinger Plus” snabbt ska kunna hitta dit. Detta är personer som är intresserade av produkten och som med högre sannolikhet kommer att köpa en eller två produkter. Dessa personer kan även vara intresserade av andra saker som har att göra med fiske, de söker trots allt information om just fiskespö.

SEO och SEM

SEO och SEM är ett sätt att locka kunder till hemsidan som används av tusentals företag runt om i världen. Dessa metoder går ut på att göra den egna hemsidan enklare för Google att analysera och inte minst mer relevant för de som söker efter specifika produkter. SEM, den andra metoden, handlar om att köpa annonser för olika nyckelord. Annonserna baseras därefter på klick och vissa nyckelord är mer värdefulla än andra, i regel baserat på hur många som söker på de specifika orden varje månad.

Ett gott rykte

Ett annat sätt att locka till sig kunder till hemsidan är genom att tillhandahålla en utmärkt verksamhet, med bra service, rättvisa priser och schyssta villkor. Det är även värt att försöka göra något extra, inte minst för att särskilja företaget från konkurrenter. Ett gott rykte och en nöjd kundkrets kan snabbt leda till rekommendationer, vilket är den starkaste typen av marknadsföring.

Allt på samma gång

Det finns inget som hindrar ett företag från att satsa stort i samtliga kanaler. SEO och SEM är självklara delar av en strategi för att locka till sig kunder till hemsidan. Traditionell marknadsföring kan fungera om den utförs på rätt sätt. Att driva en utmärkt verksamhet för att få rekommendationer är något som alla företag bör eftersträva.